Call / gezocht: 30 recent afgestudeerde ontwerpers voor de meesterproef 2019 sociaal wonen

With the Meesterproef 2019, the aim is to focus on the theme of “social living” and to motivate a new generation of designers to help realize ambitious, high-quality contemporary designs and thus generate fresh ideas for creative use of social living.

Apply before October 25, 2019, 13 hrs!

Wonen is een basisrecht, maar bouwen, kopen en huren worden steeds duurder, vooral in een stedelijke omgeving waar we dat wonen net willen stimuleren. De ruimte in Vlaanderen is schaars en duurzaam ruimtegebruik staat hoog op de agenda. Met nauwelijks 7% sociale woningen en bijna 154.000 gezinnen op de wachtlijst is het aandeel van sociaal wonen zeer ontoereikend. Het aanbod aan sociale woningen moet dus groeien, en wel op een kwaliteitsvolle manier. De rol van de architecten is hierbij doorslaggevend. Er zijn lef en creativiteit nodig om de blik op sociaal wonen te vernieuwen. Het is cruciaal dat sociaal wonen geen niche blijft, dat deze maatschappelijke opgave bij alle ontwerpers ingang vindt en deel uitmaakt van hun ontwerppraktijk.

Met de Meesterproef 2019 wil men het thema ‘sociaal wonen’ centraal stellen en een nieuwe generatie ontwerpers warm maken om ambitieuze, kwaliteitsvolle hedendaagse ontwerpen te helpen realiseren en zo frisse ideeën te genereren voor een creatieve omgang met sociaal wonen.

Heb jij interesse om een sociaal woningbouwproject te realiseren, vervolledig dan het interesseformulier voor vrijdag 25 oktober 2019 om 13u!

Meer info & interesseformulierLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *